• طلائی
 • 130 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
 • ارسال پیامک پویا(با نام و …)
 • تعرفه ۱۱۵
 • ارسال پیامک پیشرفته
 • ارسال پیامک در زمان دلخواه
 • ارسال پیامک در سررسید(تولد،ازدواج و …)
 • ارسال پیامک بر اساس پیش شماره
 • ارسال پیامک به شهر و استان
 • ارسال پیامک دوره ای
 • ارسال پیامک به کد پستی (همراه اول و ایرانسل )
 • ارسال پیامک به تفکیک جنسیت و بازه سنی
 • ارسال پیامک BTS (ایرانسل)
 • ارسال پیامک به بانک مشاغل کشور
 • خط اختصاصی ، هدیه
 • مسابقه
 • نظر سنجی
 • منشی پیامک
 • 1000 پیامک هدیه
 • الگو پیامک
 • نقره ای
 • 80 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
 • ارسال پیامک پویا(با نام و …)
 • تعرفه ۱۲۰
 • ارسال پیامک پیشرفته
 • ارسال پیامک در زمان دلخواه
 • ارسال پیامک در سررسید(تولد،ازدواج و …)
 • ارسال پیامک بر اساس پیش شماره
 • ارسال پیامک به شهر و استان
 • ارسال پیامک دوره ای
 • ارسال پیامک به کد پستی (همراه اول و ایرانسل )
 • ارسال پیامک به تفکیک جنسیت و بازه سنی
 • ارسال پیامک BTS (ایرانسل)
 • ارسال پیامک به بانک مشاغل کشور
 • خط اختصاصی ، هدیه
 • مسابقه
 • نظر سنجی
 • منشی پیامک
 • 800 پیامک هدیه
 • الگو پیامک
 • برنزی
 • 50 هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
 • ارسال پیامک پویا(با نام و …)
 • تعرفه ۱۲۵
 • ارسال پیامک پیشرفته
 • ارسال پیامک در زمان دلخواه
 • ارسال پیامک در سررسید(تولد،ازدواج و …)
 • ارسال پیامک بر اساس پیش شماره
 • ارسال پیامک به شهر و استان
 • ارسال پیامک دوره ای
 • ارسال پیامک به کد پستی (همراه اول و ایرانسل )
 • ارسال پیامک به تفکیک جنسیت و بازه سنی
 • ارسال پیامک BTS (ایرانسل)
 • ارسال پیامک به بانک مشاغل کشور
 • خط اختصاصی ، هدیه
 • مسابقه
 • نظر سنجی
 • منشی پیامک
 • 500 پیامک هدیه
 • الگو پیامک
 • رایگان
 • رایگان
 • ارسال پیامک تکی و گروهی
 • ندارد
 • تعرفه ۱۳۵
 • ندارد
 • ارسال پیامک در زمان دلخواه
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ارسال پیامک دوره ای
 • ندارد
 • ندارد
 • ارسال پیامک BTS (ایرانسل)
 • ارسال پیامک به بانک مشاغل کشور
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • پیامک هدیه ندارد
 • الگو پیامک